Skip to main content

Zastupljenost reperki na top listama je samo 3%: Evropski projekat “She Raps” pokreće inkubator za njihovu profesionalizaciju


Zastupljenost reperki na top listama je samo 3%: Evropski projekat “She Raps” pokreće inkubator za njihovu…

„She Raps“ (“One repuju”) premijerno se 21. maja 2024. predstavlja u Evropi s pokretanjem prvog međunarodnog inkubatora za osnaživanje i profesionalizaciju reperki, poduprtog programom „Kreativna Evropa: iza kojeg stoji Evropska Unija.

Iako je rap opšte najslušaniji muzički žanr, posebno među mladima, u njemu su dominantno zastupljeni muškarci. Od 68 rap pesama na Spotify-ju u Francuskoj, Portugalu, Hrvatskoj i Belgiji – zemljama uključenim u ovaj pilot projekat – samo su dve izvele žene. Oslanjajući se na mrežu profesionalnih, institucionalnih i medijskih partnera, koji su duboko predani cilju ovog projekta, „She Raps” omogućiće mladim evropskim umetnicama da koriste alate, muzičku mrežu iIzvorni link