Skip to main content

Za projekte u kulturi grad izdvojio 42,5 miliona dinara


Za projekte u kulturi grad izdvojio 42,5 miliona dinara

Odlukom članova Gradskog veća, raspisan je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2024. godinu.

Javni Konkurs se raspisuje za finansiranje ili sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 11 oblasti kulturne delatnosti među kojima su muzika, likovne, primenjene i vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura, pozorišna i filmska umetnost, digitalno stvaralaštvo, naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi. Po ovom Javnom konkursuIzvorni tekst