Skip to main content

Većina zadovoljna uslugama „Pošta Srbije”


Većina zadovoljna uslugama „Pošta Srbije”

Istraživanje stepena zadovoljenja potreba korisnika poštanskih usluga u cilju sveobuhvatnog sagledavanja stanja na tržištu, koje je početkom 2024. godine sproveo RATEL, pokazalo je da je većina korisnika zadovoljna opsegom usluga „Pošte Srbije”, njih 76 odsto, a 89 odsto ispitanika je reklo da se u poštama pružaju usluge pomoći pri pružanju e-usluga državne uprave. Tokom istraživanja je anketirano 1.200 fizičkih i 300 pravnih lica na nacionalno reprezentativnimIzvorni link