Skip to main content

Važan je redovan inspekcijski nadzor nad radom platformi


Važan je redovan inspekcijski nadzor nad radom platformi

Pitanje je da li je poslovanje platformi za dostavu hrane usaglašeno sa propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, ističu u Centru za istraživanje javnih politika

Kako regulisati platforme za dostavu hrane u Srbiji da bi se obezbedio pravi odnos konkurencije i kvaliteta usluge? Centar za istraživanje javnih politika, koji je nedavno predložio donošenje niza propisa o digitalnim tržištima i uslugama, skrenuo je pažnju i Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti da se posveti pitanju da li je poslovanje platformi usaglašeno sa propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, imajuću u vidu veliku kumulaciju moći kojuIzvorni link