Skip to main content

Ukidanje PDV-a na kamatu učinilo lizing atraktivnijim


Ukidanje PDV-a na kamatu učinilo lizing atraktivnijim

Vrednost novozaključenih lizing ugovora u prvom kvartalu 2024. godine porasla je 20 procenata u poređenju sa istim periodom prošle godine.

U proseku svako treće novo vozilo finansirano je putem lizinga, a tokom prošle godine dvostruko je povećano i finansiranje električnih vozila putem lizinga. Ovo su zaključci Asocijacije lizing kompanija Srbije (ALCS) saopšteni na panelu o elektro-mobilnosti održanom na Fruškoj gori. Teodora Milenković, generalni sekretar Asocijacije lizing kompanija Srbije ALCS ističe da je vrednost novozaključenih ugovora u prvom kvartalu 2024. iznosila više od 206 miliona evra, aIzvorni link