Skip to main content

U Evropi se godišnje proizvede 16,4 miliona automobila u 104 fabrike


U Evropi se godišnje proizvede 16,4 miliona automobila u 104 fabrike

U Evropskoj uniji, Srbiji, Turskoj i Velikoj Britaniji godišnje se proizvede gotovo 16,4 miliona automobila u 104 fabrike, pokazuju podaci Udruženja evropskih proizvođača automobila (ACEA).

Statistika ACEA na osnovu brojeva iz 2022. godine obuhvatila je 27 članica EU, kao i Srbiju, Tursku i Veliku Britaniju. Srbija je sa jednom fabrikom, Stellantisovim pogonom u Kragujevcu, u grupi sa Hrvatskom, Slovenijom, Austrijom, Finskom i Poljskom. Od ukupno 20 zemalja u kojima se proizvode vozila, najviše fabrika i dalje ime Nemačka – 24. Slede Velika Britanija sa 19, Francuska sa 12, pa Italija i Španija sa devet, odnosno osam, prenosi portal Motor1.com. PoIzvorni link