Skip to main content

Trotineti od sledeće nedelje moraju da imaju nalepnice


Trotineti od sledeće nedelje moraju da imaju nalepnice

Laka električna vozila na putevima u Srbiji od 15. juna obavezno moraju imati nalepnice postavljene u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgleda i načinu njenog postavljanja.

U Službenom glasniku je objavljeno da je predviđena cena usluge izdavanja nalepnice za laka električna vozila – trotinete 1.560 dinara, a obrasca nalepnice 500 dinara. Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila koji sadrži detaljna upustva, kao i izgled nalepnice je stupio na snagu početkom marta. Prijem i obrada zahteva, izdavanje i postavljanje nalepnice vrši se na mestima koja su navedenaIzvorni link