Skip to main content

Sve veća ekonomska aktivnost platformi za dostavu hrane


Sve veća ekonomska aktivnost platformi za dostavu hrane

Potrebno je usaglasiti srpsko zakonodavstva sa evropskim kako bi počela izrada relevantnih propisa kojim bi se uredilo poslovanje digitalnih platformi

Platforme za dostavu hrane koje posluju u Srbiji značajno su uvećale svoju ekonomsku aktivnost u Srbiji od početka pandemije do danas. Takav dinamični rast pratilo je ukrupnjavanje igrača na globalnom tržištu, koje se odrazilo i na ovdašnje tržište, gde danas dva igrača, „Glovo” i „Volt”, prema dostupnim podacima, pokrivaju četiri petine tržišta u ovom sektoru, ističu u Centru za istraživanje javnih politika, koji je nedavno predložio donošenje propisa o digitalnimIzvorni link