Skip to main content

Šta znači skraćenica INI – aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu


Šta znači skraćenica INI - aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu

Oznake aerodroma potiču iz IATA koda, koji je skraćenica za Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. To udruženje je globalna organizacija koja okuplja aviokompanije i ima za cilj da standardizuje i olakša različite aspekte vazdušnog saobraćaja, uključujući identifikaciju aerodroma.

Oznake aerodroma potiču iz IATA koda, koji je skraćenica za Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. To udruženje je globalna organizacija koja okuplja aviokompanije i ima za cilj da standardizuje i olakša različite aspekte vazdušnog saobraćaja, uključujući identifikaciju aerodroma. Svi aerodromi u svetu imaju jedinstveno ime koje ih razlikuje od ostalih, a obično ove skraćenice koje se koriste za njihovo identifikovanje potiču od prvih slova imena grada uIzvorni link