Skip to main content

Srpske njive obrađuju stari traktori – kako do nove mehanizacije


Srpske njive obrađuju stari traktori – kako do nove mehanizacije

Ministarstvo poljoprivrede od 2000. ima viziju kako da reši najvažnija pitanja u agraru. Jedno od njih je i obnova poljomehanizacije. Statistika pokazuje da su mašine zastarele, a za nabavku novih mali proizvođači nemaju para. Da bi se mehanizacija obnovila i sačuvalo selo, stručnjaci kažu da je potrebno da se do 2030, svake godine uvodi po 21.000 novih traktora. Međutim, najjeftiniji novi traktor košta oko 20.000 evra.

Od Šapca, preko Zrenjanina do Leskovca, poljoprivrednici kažu da Srbija ima odličnu klimu i plodnu zemlju – dva ključna faktora za proizvodnju hrane, ali i najskuplje gorivo i najstariju mehanizaciju koju sve teže mogu da obnove. Poljoprivrednik Ivan Mališević iz Gornje Vranjske bavi se povrtarstvom, te proizvodnjom pšenice, kukuruza i plastenika. „Odakle da kupim (traktor). Ovaj je iz 1979. godine, a ja sam 1976. godište. Tri godine je mlađi od mene, u fazi jeIzvorni link