Skip to main content

Protiv 26 maloletnika podneta krivična prijava za ubistvo


Protiv 26 maloletnika podneta krivična prijava za ubistvo

Čak 26 maloletnika počinilo je ubistvo u 2023. godini.

Od tog broja sedam ubistava kvalifikovana su kao teška. To je drastično povećanje u odnosnu na prethodnu, u kojoj je sedam osoba mlađih od 18 godina počinilo ubistvo, od čega je protiv jednog od njih podneta krivična prijava sa najtežom kvalifikacijom, navodi se u izveštaju Vrhovnog javnog tužilaštva, u koji je „Politika” imala uvid. Izveštaj ne obuhvata masovno ubistvo u školi „Vladislav Ribnikar” jer počinilac nije imao 14 godina, zbog čega krivično ne može daIzvorni link