Skip to main content

Postavljeni prvi polupodzemni kontejneri u Kragujevcu


Postavljeni prvi polupodzemni kontejneri u Kragujevcu

U cilju kvalitetnijeg pružanja usluga JKP „Šumadija“ je, za potrebe Sektora čistoće, nabavilo 24 polupodzemna kontejnera za odlaganje komunalnog otpada.

Kontejneri su zapremine 5 kubnih metara i napravljeni su tako da prilikom postavljanja jedan deo bude pod zemljom, a drugi deo iznad zemlje u visini od oko 1,2 metra. Prednost novih kontejnera je, što jedan polupodzemni kontejner može da sakupi veću količinu otpada na jednom mestu i time zameni 4 metalna kontejnera. Njihovo korišćenje je jednostavno i prilagođeno je i osobama sa invaliditetom. – Nakon dobijanja neophodne dokumentacije, od strane nadležnih organa,Izvorni tekst