Skip to main content

Poslednji jugoslovenski film – Naslovi.net


Poslednji jugoslovenski film

Trideset pet godina filma koji je nekoliko meseci pre početka „svođenja računa“ pokazao fin de siecle jednoj državi koja se razvijala pod bolesnim uslovima i kao i svaki terminalni bolesnik, imala veličanstvene ali prekratke uzlete lucidnosti i u teoriji, plemenito utemeljene ideje

Posle ogromnog pozorišnog, televizijskog i bioskopskog uspeha drama Dušana Kovačevića tokom osamdesetih, Goran Marković se odlučio na ekranizovanje najelegičnije u opusu pisca. Iako uobičajeno dominiraju ideološke, političke, socijalne i istorijske podele kao i u većini Kovačevićevih drama, Sabirni centar nosi posebnu vrstu patosa ali i uzvišenosti kojom se objašnjava da su sve te podele izraženije između sveta mrtvih i živih. Tabu smrti, tj. odsutnih duša pratiIzvorni link