Skip to main content

Plata i do 3.500 evra: Ovi radnici su sve traženiji


Plata i do 3.500 evra: Ovi radnici su sve traženiji

Profesionalni vozači su jedno od najtraženijih zanimanja na evropskom tržištu rada.

Takođe, sa ovim nedostatkom se bori i naša zemlja, kojoj nedostaje oko 35.000 radnika. Plate koje nude logističke kompanije su daleko iznad proseka i neretko idu i do 3.500 evra, u zavisnosti od rute. Jedan od problema se tiče starosti vozača jer neki podaci pokazuju da je u Srbiji više od 50.000 vozača starije od 55 godina, a mlađih od 30 godina ima tek oko 15.000 hiljada. Zbog toga je početkom marta ove godine stupio na snagu Pravilnik o teorijskoj i praktičnojIzvorni link