Skip to main content

Papa u Veneciji upozorio na opasnost od prekomernog turizma


Papa u Veneciji upozorio na opasnost od prekomernog turizma

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franja upozorio je danas u Veneciji na uticaj prekomernog turizma na životnu sredinu tokom mise pred 10.000 vernika na Trgu Svetog Marka.

Papa (87) je tim prvim putovanjem van Rima za sedam meseci, uverio vernike u dobro zdravstveno stanje i punu sposobnost da obavlja dužnost. Franjin umor je za vreme uskršnjih praznika izazvao zabrinutost javnosti. Papa je posetio ženski zatvor, održao govor mladima u Veneciji, a kroz čuveni kanal stigao do Trga Svetog Marka u pretnji velikog broja gondola i vernika. Papa koji brine o životnoj sredini, podsetio je na probleme koji prete Veneciji zbog klimatskihIzvorni tekst