Skip to main content

Od 60 gradskih toplana, samo 10 koristi bio-masu


Od 60 gradskih toplana, samo 10 koristi bio-masu

Šumska i poljoprivredna bio-masa sa skoro podjednakim udelom čine 40 procenata od svih raspoloživih potencijala obnovljivih izvora energije koje poseduje Srbija

Blaga zima i visoke spoljne temperature tokom prvih dana proleća uštedeli su toplanama u Srbiji ozbiljne količine gasa, goriva, uglja… Iako građani uvek posle ovakvih zima i malo sati provedenih pored toplih radijatora očekuju da će se i računi shodno tome smanjiti, većina toplana je i pre početka grejne sezone povećala cenu. Ono što ostaje kao aktuelno pitanje jeste da li će toplane sniziti cene od 1. maja, za kada je najavljeno pojeftinjenje gasa s jedne strane,Izvorni link