Skip to main content

(Ne)očekivana statistika – život na veresiju


(Ne)očekivana statistika – život na veresiju

Dok zvaničnici tvrde da će 2027. srpski BDP, a time valjda i standard građana, biti tri puta veći nego pre njihovog dolaska na vlast, mesečna primanja prosečnog domaćinstva su pre 13 godina bila za 1.044 dinara veća, a sada su za 271 dinar manja od njihovih rashoda

Prosečno domaćinstvo u Srbiji i dalje živi na „dođem ti“ ili na veresiju. To uverenje većine građana ovih dana potvrdili su i zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku, koji jasno pokazuju da su troškovi domaćinstava i dalje za 271 dinar veći od njihovih ukupnih primanja. Dakle, ne samo u novcu, nego i u naturi. Ne računajući i sve češće „poklone“ po turu, kojim država časti nezadovoljne građane. S obzirom na to da su i prihodi i izdaci 2023. rasli istimIzvorni link