Skip to main content

Na sve više automobila, nakon nesreća, proglašava se totalna šteta, a neretko zbog sistema aktivne bezbednosti


Na sve više automobila, nakon nesreća, proglašava se totalna šteta, a neretko zbog sistema aktivne bezbednosti

Podatak je američki, ali prilično je indikativan.

Naime, sve veći troškovi popravke automobila koji su učestvovali u nesrećama znače da na 21 posto vozila osiguravajuća društva proglašavaju totalnu štetu, što je petostruko povećanje u odnosu na 1980. godinu. Neki stručnjaci misle da bi taj broj mogao da skoči na neverovatnih 30 posto kako automobili postaju sve složeniji. Deo krivice leži u velikom broju skupih sistema aktivne bezbednosti (ADAS) koji stradavaju u nesrećama (senzori, lidari, kamere…), piše RevijaIzvorni link