Skip to main content

Na novoj UNESCO listi nalazi se i ovaj prirodni fenomen s Balkana


Na novoj UNESCO listi nalazi se i ovaj prirodni fenomen s Balkana

Putnici koji vole geologiju, kulturu i održivost sada imaju nekoliko novih odredišta koje treba dodati spisku želja za obilazak jer je Unesko proglasio nove geoparkove.

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) objavila je 18 novih svetskih geoparkova, kojih sada ukupno ima 213 u 48 zemalja širom sveta. Od kristalno čistih kraških jezera do arhipelaga obrazovanog tokom poslednjeg ledenog doba, ovi parkovi, jedinstvenih geoloških karakteristika su mnogo više od lokaliteta, jer ističu prirodno, kulturno i nematerijalno nasleđe područja. „Svetski geoparkovi Uneska predstavljaju predele u kojima seIzvorni link