Skip to main content

Krvni pritisak se meri svakog dana u isto vreme


Krvni pritisak se meri svakog dana u isto vreme

​ On može biti nizak u ordinaciji, dok je kod kuće visok i ta pojava se naziva „maskirana hipertenzija”, dok u nekim slučajevima samoizmereni pritisak u stanu može biti znatno niži od merenja kod lekara, što se smatra „hipertenzijom belog mantila”

Kontrola arterijskog krvnog pritiska je uzročno-posledično povezana sa redukcijom, ne samo velikih kardiovaskularnih događaja već i sveukupnog obolevanja i umiranja. Skorašnji podaci ukazuju da u Srbiji manje od dve trećine pacijenata sa hipertenzijom zna da ima taj problem, a tek svaki peti ima dobro regulisanu terapiju. Neki od mogućih razloga za ovakvu situaciju su nizak nivo svesti o hipertenziji i njenom uticaju na sveukupno zdravlje i neredovno uzimanjeIzvorni link