Skip to main content

Kolektivni ugovor – najvažniji rezultat socijalnog dijaloga


Kolektivni ugovor – najvažniji rezultat socijalnog dijaloga

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) nedavno je bio domaćin sastanka na nacionalnom nivou u projektu „Svi zajedno: poslodavci i zaposleni razvijaju efikasan sistem konsultacija i učešća da bi se izborili sa posledicama kovida 19“.

Skup je bio posvećen sagledavanju prava na informisanje i konsultovanje radnika u procesima odlučivanja u preduzećima u Srbiji tokom trajanja pandemije i u saniranju njenih posledica. Ključni dokument na kojem se temelji projekat je Direktiva Evropske unije 2002/14/EP čime se uspostavlja opšti okvir za informisanje i konsultovanje zaposlenih u evropskoj zajednici. Njena primena u zakonodavstvo Srbije predviđena je Akcionim planom za Pregovaračko poglavlje 19, saIzvorni link