Skip to main content

Kako je Kina postala globalna industrijska supersila


Kako je Kina postala globalna industrijska supersila

U zmajevom gnezdu – Četvrti deo

Kina je danas najveći izvoznik na svetu i iza sebe je ostavila Sjedinjene Američke Države (SAD), Nemačku i Japan. Ukoliko krenemo od strukture proizvodnje ova četiri najveća svetska izvoznika, uočićemo upadljive razlike između Kine sa jedne strane i preostale tri zemlje sa druge strane. Naime, učešće poljoprivrede u kreiranju bruto domaćeg proizvoda (BDP) oko sedam puta je manje u SAD, Nemačkoj i Japanu u odnosu na Kinu, dok je učešće sektora usluga znatno veće – uIzvorni link