Skip to main content

Kako da se besplatno rešite kabastog otpada?


Kako da se besplatno rešite kabastog otpada?

Sektor čistoće JKP Šumadija redovno i besplatno, po pozivu građana, vrši preuzimanje kabastog otpada. Kontinuiranim sakupljanjem kabastog otpada sprečava se formiranje divljih deponija. Građani se mogu obratiti korisničkom centru na brojeve telefona 064/501-180, 034/501-181 i 060/2341050, kako bi prijavili vrstu i količinu kabastog otpada kao što je stari nameštaj, stolarija i slično.Izvorni tekst