Skip to main content

Kad preduzetnik ugasi svoju preduzetničku delatnost


Kad preduzetnik ugasi svoju preduzetničku delatnost

Ako namerava da prekine s obavljanjem delatnosti mora Agenciji za privredne registre da podnese i potvrdu Poreske uprave da ne duguje poreze i doprinose, kao i potvrdu lokalne poreske administracije

Plaćanje poreskih obaveza je sastavni deo poslovanja i ukoliko poreski obveznik ne izmiruje poreske obaveze, nastale poslovanjem, Poreska uprava će naložiti prinudnu naplatu poreza. Poreski obveznik može tada zatražiti reprogram poreskog duga, ali fiskalne obaveze (porezi i doprinosi) svakako moraju da se plate, jer ove obaveze proističu iz poslovanja privrednog subjekta. Ukoliko preduzetnik namerava da prekine s obavljanjem delatnosti mora Agenciji za privredneIzvorni link