Skip to main content

Jorgovanka Tabaković: Očekujemo dalje usporavanje inflacije, sledeće godine oko tri odsto


Jorgovanka Tabaković: Očekujemo dalje usporavanje inflacije, sledeće godine oko tri odsto

Inflacija je u prethodnoj godini dana bila na snažnoj opadajućoj putanji i naša je procena da je u maju ušla u ciljani koridor od tri plus minus 1,5 odsto, na šta upućuje naš now-cast model, putem koga preuzimamo i obrađujemo oko 30.000 cena proizvoda i usluga sa oko 130 internet stranica, izjavila je danas guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je na konferenciji o finansijskim uslugama koju su organizovali Savet stranih investitora (FIC) iIzvorni link