Skip to main content

Globalni lanci snabdevanja utiču na prava radnika


Globalni lanci snabdevanja utiču na prava radnika

Nemački zakon o dužnoj pažnji uveo mogućnost pokretanja žalbe od strane radnika koji su u nemačkom lancu snabdevanja

I globalni lanci snabdevanja utiču na ljudska i prava radnika, zbog čega je lane Nemačka donela Zakon o dužnoj pažnji u globalnim lancima snabdevanja. Kad je stupio na snagu, važio je samo za kompanije sa najmanje 3.000 zaposlenih (uključujući i radnike zaposlene na određeno). Takvih firmi bilo je oko 600, dok je u Srbiji registrovano stotinak kompanija koje su lancima snabdevanja tih nemačkih firmi, pa su u obavezi da poštuju primenu niza pravila i standarda, uIzvorni link