Skip to main content

Fabriku vode „Jazak” će grejati solarna energija


Fabriku vode „Jazak” će grejati solarna energija

Da zelena agenda nije samo smanjenje proizvodnje struje iz uglja, ili zamena fosilnih goriva ekološki čistim, potvrđuju i sve brojniji primeri naftnih kompanija i na zapadnom Balkanu, ali i u EU, gde njihovi prioriteti nisu više samo prerada nafte i točenje goriva, već zelena energija dobijena sa solarnih panela postavljenih na objekte, čime ove kompanije postaju i sopstveni proizvođači struje, ali i prodavci. Upitani šta čini „Naftna industrija Srbije” – NIS da biIzvorni link