Skip to main content

EPS razmatra mogućnosti korišćenja vodonika


EPS razmatra mogućnosti korišćenja vodonika

Izgradnja reverzibilne hidroelektrane „Bistrica”, solarne elektrane od jednog gigavata, kao i solarne elektrane „Petka” i vetroelektrane „Kostolac”, važni su razvojni projekti „Elektroprivrede Srbije” u vreme energetske tranzicije.

Ove investicije prate i projekti odsumporavanja na termoblokovima, koji će morati da budu na mreži do ispunjenja proizvodnih ciljeva – rekao je David Žarković, izvršni direktor za elektroenergetski portfelj u EPS-u, na panelu o ubrzanju mape puta elektroprivreda regiona na Beogradskom energetskom forumu. On je objasnio da se pripremaju revitalizacije preostalih hidroelektrana, dok se sa „Elektroprivredom Republike Srpske” razvija projekat „Gornja Drina”. ŽarkovićIzvorni link