Skip to main content

Ekonomski efekti poslovanja Beogradskog sajma lane procenjeni na 18,3 milijarde dinara


Ekonomski efekti poslovanja Beogradskog sajma lane procenjeni na 18,3 milijarde dinara

Ekonomski efekti poslovanja Beogradskog sajma u 2023. godini procenjeni su na 18,3 milijarde dinara vrednosti prodate robe i usluga, 4,5 milijardi dinara bruto dodate vrednosti (BDV) i 3,2 milijarde dinara ukupnih poreskih prihoda, saopšteno je danas iz Beogradskog sajma povodom Svetskog dana sajamske industrije koji se obeležava 5. juna.

Potrošnja posetilaca zajedno sa ostvarenim prometom izlagača na sajmu imala je direktan efekat na rast tražnje u zemlji od 12,38 milijardi dinara, rast bruto dodate vrednosti od 1,8 milijardi dinara i ukupno 766 radnih mesta, navodi se u saopštenju. Dodaje se da su izlagači i posetioci, mimo toga, za smeštaj, ishranu i piće, transport, zabavu, trgovinu i ostale potrebe potrošili više od dve milijarde dinara i da su ovi indirektni efekti poslovanja sajma zaIzvorni link