Skip to main content

Vlada Srbije usvojila plan za zapošljavanje, produžila odluku o pružanju privremene zaštite Ukrajincima u Srbiji


Vlada Srbije usvojila plan za zapošljavanje, produžila odluku o pružanju privremene zaštite Ukrajincima u Srbiji

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Akcioni plan za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, kao i Zaključak o isplati penzija bivšim radnicima iz privatizovanih preduzeća. Vlada Srbije produžila je važenje odluke o pružanju privremene zaštite u Srbiji raseljenim licima iz Ukrajine.

Usvajanjem ovog dokumenta biće, između ostalog, omogućeno podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, dalja promocija dualnog obrazovanja, podsticanje razvoju konkurentnosti privrede, kao i podrška razvoju preduzetništva u Srbiji. U Strategiji su postavljeni opšti i posebni ciljevi koji će se realizovati sprovođenjem pojedinačnih mera, dok se Akcionim planom predviđaju konkretne aktivnosti koje će se preduzeti radi obezbeđenja uslova da se ciljevi i mere izIzvorni link