Skip to main content

Vični i sablji i peru: Retke knjige srpskih oficira otkrivaju njihov doprinos kulturi i nauci


O ratnim zaslugama srpskih oficira i vojnika u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu mnogo se zna. Manje je poznato da su oni bili i profesori, učitelji istorije i ratnih veština, profesionalni pisci i pesnici, pa čak i akademici.

Često se zaboravlja da su oficiri u tadašnjem društvu predstavljali istinsku društvenu elitu, kako podseća istoričar Miloš Ković. Od njih se očekivalo da budu vični i sablji i peru. Najviši oficiri su bili školovani u inostranstvu i govorili su strane jezike. Pored vojnog obrazovanja, imali su časove plesa, mačevanja i jahanja. Država je brinula o njihovom materijalnom stanju, pa čak i o njihovim ženidbama i brakovima. U fondu Univerzitetske biblioteke „SvetozarIzvorni link