Skip to main content

Univerzitet u Kragujevcu promovisao 105 doktora nauka


Univerzitet u Kragujevcu promovisao 105 doktora nauka

Univerzitet u Kragujevcu svečano je promovisao 105 doktora nauka, koji su u periodu od maja 2023. do maja 2024. godine odbranili doktorske disertacije.

Od toga, 49 doktora nauka sa Fakulteta medicinskih nauka, 17 sa Fakulteta inženjerskih nauka, 15 sa Prirodno-matematičkog fakulteta, sedam sa Filološko-umetničkog fakulteta, pet sa Ekonomskog fakulteta, četiri sa Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, dva sa Pravnog fakulteta i po jednog sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Кraljevu, Agronomskog fakulteta u Čačku i Pedagoškog fakulteta u Užicu. Ove godineIzvorni tekst