Skip to main content

Ukupni depoziti skočili na 56 mlrd. eura


ANALIZA – Prema posljednjim podacima HNB-a, krajem srpnja 2023. ukupni depoziti kod poslovnih banaka koji obuhvaćaju prekonoćne i oročene depozite iznosili su 56 mlrd. eura.

U odnosu na isto razdoblje 2022., na osnovi stanja, godišnja stopa rasta iznosila je 5,5% (+2,9 mlrd. eura). Na mjesečnoj razini rast ukupnih depozita iznosio je solidnih 1,6 mlrd. eura ili 2,9%. Prema objavi HNB-a, na osnovi transakcija, depoziti domaćih sektora zabilježili su rast u odnosu na lipanj za 1,5 mlrd. eura na krilima financijskih rezultata glavnog dijela turističke sezone. Prema strukturi depozita, prekonoćni su porasli za 1,0 mlrd. eura, a oročeni zaIzvorni link