Skip to main content

U porastu šverc lekova za smirenje


U porastu šverc lekova za smirenje

Za samo 15 dana zaplenjeno više od milion pojedinačnih doza različitih tableta sa liste psihoaktivnih supstanci

Krijumčarenje tableta sa liste psihoaktivnih supstanci sve više uzima maha, a u prilog tome govore i podaci da su pripadnici policije i carine u našoj zemlji za samo 15 dana zaplenili više od milion pojedinačnih doza različitih lekova. Švercovane tablete mogu predstavljati veliku opasnost po zdravlje ljudi, a podaci govore da je tokom i nakon pandemije virusa korona u čitavom svetu povećana ilegalna zarada od ove vrste prljavog posla. Policajci i carinici suIzvorni link