Skip to main content

U maju ostvaren suficit budžeta u iznosu od 21,4 milijarde dinara


U maju ostvaren suficit budžeta u iznosu od 21,4 milijarde dinara

U Srbiji je u periodu januar – maj ove godine ostvaren deficit republičkog budžeta u iznosu od 8,1 milijarda dinara, što je bolje od budžetskog plana za 81,5 milijardidinara, s obzirom da je planiran deficit u iznosu od 89,6 mlrd dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 849,4 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 857,5 milijardi dinara. U maju je ostvaren suficit u iznosu od 21,4 milijarde dinara. Tokom maja naplaćeni su prihodi u iznosu od 180,6 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 163,2 milijarde dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 73,4 milijarde dinara i akciza u iznosu od 43 milijarde dinara. Neporeski prihodi ostvareni su uIzvorni link