Skip to main content

U Kanadi uvode dodatni porez na električna vozila


U Kanadi uvode dodatni porez na električna vozila

U mnogim zemljama vlasnici električnih automobila su imali brojne povlastice, a neretko ih imaju i dalje.

Međutim, Alberta u Kanadi je izuzetak. Ta provincija je donela odluku prema kojoj vlasnici električnih automobila moraju da plate poseban godišnji porez u iznosu od 200 dolara. Vlasti Alberte objašnjavaju da će se dodatni prihod iskoristiti za obnovu saobraćajnica. Naime, uvođenje poreza polazi od činjenice da su električna vozila teža od ekvivalentnih vozila pogonjenih fosilnim gorivom te se pretpostavlja da više utiču na trošenje asfaltne podloge. DodatnoIzvorni link