Skip to main content

Štrokave šare na obangavljenom balkanskom tigru


Štrokave šare na obangavljenom balkanskom tigru

Uz dosadašnji narativ sa državnog vrha patriotska je dužnost svakog građanina da promoviše istinu i da ovdašnju politiku nekako prizove pameti. Jer, onaj ko se tako radikalno otkinuo od stvarnosti i prebacio u ugodni ali varljivi svet iluzija, sigurno nije u stanju da koncipira, a još manje je osposobljen da sprovodi racionalne mere ekonomske i bilo kakve druge politike

Propagandno veličanje razvojnih učinaka u režiji aktuelne vlasti dojadilo je i Bogu i puku. Na mahove se dobija utisak da je za ostatak sveta, sve zemlje van Srbije, prava kob što nemaju politiku koja se ovde u Srbiji pokazala kao neprevaziđena i nedostižna. Latini su, pored ostalih, imali i mudru sentenciju o tome kako samohval zaudara (Propriia laus sordet). Latinske i druge mudrosti ne mogu, međutim, zbuniti niti pokolebati našu vlast. Nije pomoglo ni to što jeIzvorni link