Skip to main content

Šta krije Kamena devojka, podzemni grad na zapadu Srbije – dobro čuvana tajna stare Jugoslavije


Tragači za kraljevim blagom tu su ostavili bušotine.

Jedna od vrlo zanimljivih lokacija u našoj zemlji za koju mnogi i ne znaju jeste Kamena devojka. U pitanju je podzemni grad kod Malog Zvornika, nekadašnje sklonište porodice Karađorđević. Danas kulturno-istorijski spomenik, ovaj lokalite bio je dobro čuvana tajna stare Jugoslavije. Građen je početkom 30-ih godina XX veka, po nalogu kralja Aleksandra I Karađorđevića, kao sklonište za smeštaj članova dinastije i Vlade u slučaju rata. Podzemni grad-skloništeIzvorni link