Skip to main content

Šogun protiv Šoguna – Naslovi.net


Šogun protiv Šoguna

Da li je nova ekranizacija čuvenog romana Džejmsa Klejvela opravdala očekivanja i da li je bolja od verzije sa Ričardom Čemberlenom iz 1980. godine?

Kada sam se prihvatio komparativnog gledanja prve ekranizacije bestselera Jamesa Clavella, “Shogun”, iz 1980. i ove druge, trenutno aktuelne, koja nam stiže u koprodukciji kanala FX i Hulu, mislio sam da će društveno-kulturne premise koje su dovele do njihovog nastanka, a potom u većoj ili manjoj meri i ostale prisutne kroz samu “obradu sadržaja”, biti daleko drastičnije i radikalnije različite i ići nauštrb verovatno slabo gledljivog i bajatog prvog “Shoguna”. AliIzvorni link