Skip to main content

Slučaj MB Namenska: Podneta krivična prijava protiv veštaka zbog lažnog iskaza


Slučaj MB Namenska: Podneta krivična prijava protiv veštaka zbog lažnog iskaza

Advokat Vladimir Todorić podneo je Osnovnom tužilaštvu u Čačku krivičnu prijavu protiv Miloša Vukadinovića, veštaka u sudskom procesu koji se u Osnovnom sudu u Ivanjici vodi zbog pogibije dvojice radnika MB Namenska iz Lučana.

Kako se navodi, prijava je podneta zbog „davanja lažnog iskaza“ na poslednjem ročištu pre nedelju dana. „Na glavnom pretresu 28. februara, Miloš Vukadinović je u svojstvu veštaka dao lažan iskaz, koji je bio potpuno suprotan u odnosu na onaj koji je dao 15. decembra 2022. godine. Naime, Vukadinović je u dva navrata pred Osnovnim sudom u Ivanjiici, kao veštak pod zakletvom, dao dva potpuno suprotna iskaza, pritom izbegavajući da izvrši zadatak veštačenja na načinIzvorni link