Skip to main content

Rusija viđena očima francuskog pisca


Rusija viđena očima francuskog pisca

Emanuel Karer u svom „Ruskom romanu” nudi sliku opustošene postsovjetske Rusije za koju je vezan porodičnim korenima po majci

Govorim ruski koliko god mogu čak i kad sam sam. Hodam po Moskvi ponavljajući ruske reči. Padam u san ne samo čitajući ruske priče, već i rečnik. Pokušavam da, na osnovu zajedničkog korena, utvrdim sve varijante koje se mogu formirati pomoću prefiksa. To je često obeshrabrujuće s obzirom na težinu utvrđivanja logičke veze između, primera radi, nakazivat (kazniti), otkazivat (odbiti), pokazivat (pokazivati), prikazivat (narediti). Ali istrajavam i to mi, pre svega,Izvorni link