Skip to main content

Robot nikada neće moći da zameni advokata


Robot nikada neće moći da zameni advokata

Nove generacije studenata ući će u sasvim novi svet prava u odnosu na sadašnji.

Veštačka inteligencija je tu i moramo prihvatiti da postoji, ali takođe moramo voditi računa o tome da uredimo na koji način je dozvoljena njena upotreba, naročito sa etičkog aspekta. Ovako je prošle nedelje na Pravnom fakultetu u Novom Sadu govorila Džeklin Skot, predsednica Međunarodne unije advokata (MUA), koja je bila najpre u Beogradu povodom obeležavanja Dana advokature Srbije, a zatim je posetila Advokatsku komoru Vojvodine (AKV), Maticu srpsku i PravniIzvorni link