Skip to main content

Prodata najskuplja vila u Hrvatskoj


Villa Keglevich koja je izgrađena davne 1891. godine za groficu Angelique Keglevich (r.

Esterhazy) bila je sedište Policijske stanice u Opatiji. Sudeći prema tabeli koja je postavljena na ulazu u dvorište, ispred ulaza u nekadašnju policijsku stanicu, istorijska opatijska vila će se nakon investicije i temeljne adaptacije koja sledi, vratiti u turističke vode i investitori planiraju da je preurede u hotel, navodi Novi list. Na tabeli s najavom radova piše da je građevinska dozvola dobijena za prenamenu vile u hotel s dogradnjom ulaznog hola i lifta, aIzvorni link