Skip to main content

Predivna Malta, sva od čipke i mediterana: Putovanje koje ćete pamtiti ceo život


Predivna Malta, sva od čipke i mediterana: Putovanje koje ćete pamtiti ceo život

Malta, ili zvanično Republika Malta, mala je i gusto naseljena ostrvska država koju sačinjava arhipelag u sred Sredozemnog mora na jugu Evrope. Iako fizički čini deo severne Afrike, Malta se smatra delom južne Evrope. Malta je pretežno brdovito ostrvo sa najvišim vrhom od 244 m. Površinskih vodenih tokova nema, pa je vegetacija ostrva skromna. Klima je sredozemna sa izuzetno blagim zimama.

Obala Malte je samo delimično razuđena. Ceo arhipelag čine tri ostrva: Malta, Gozo i Komina. Saobraćaj se na Malti obavlja levom stranom, kao u Velikoj Britaniji. Malteška kultura je spoj mnogih kultura koje su tokom vekova bile u dodiru sa ostrvima. To su mahom okolne mediteranske kulture, ali i kulture zemalja koje su vladale Maltom pre sticanja nezavisnosti. Kuhinja je tipično mediteranska, bazirana na lokalnim sezonskim proizvodima i plodovima mora. Najveći jeIzvorni link