Skip to main content

Pre tačno dva veka u Kragujevcu je rođen knez Mihailo Obrenović


U Šarenom konaku u Kragujevcu je pre tačno dva veka na današnji dan rođen knez Mihailo Obrenović.

Vladao je Srbijom u dva navrata, od 1839. do 1942. i od 1860. do 1868. godine. Bio je po oceni mnogih, vizionar, reformator i prosvećeni apsolutista sa čvrstom kontrolom nad svim državnim organima. Uveo je Zakon o Narodnoj skupštini, zakon o porezima i Zakon o narodnoj vojsci. Svoju spoljnopolitičku misiju zasnivao je na potpunom povlačenju Turaka iz Srbije, a 6. aprila 1867. godine Ali-Riza paša je knezu Mihailu predao ključeve grada Beograda, Smedereva, Šapca iIzvorni link