Skip to main content

Posle Evropske centralne banke i NBS smanjila referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena


Posle Evropske centralne banke i NBS smanjila referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da smanji referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 6,25 odsto.

Smanjena je i stopa na depozitne olakšice – na 5,00 odsto, kao i stopa na kreditne olakšice – na 7,50 odsto. „Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu višemesečnu opadajuću putanju domaće inflacije i njen povratak u granice cilja u maju, u skladu sa projekcijama Narodne banke Srbije, kao i očekivano kretanje inflacije i drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu“, navodi se u saopštenju na sajtuIzvorni link