Skip to main content

Pilot radio 50 godina – a penzija mu se obračunava za 45


Pilot radio 50 godina – a penzija mu se obračunava za 45

Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja zasnovan je na tekućem finansiranju i ne predviđa mogućnost povraćaja doprinosa

Pilot koji je nedavno saznao da će mu prva penzija po novom zakonu iznositi oko 229.745,34 dinara obradovao se. Ali je čuo da mu preplaćeni doprinosi, budući da je zbog beneficije imao 50 godina staža a ne 45, neće ući u obračun. A zanima ga i da li plaćanje penala važi i za zanimanja s beneficijama ili ne. Čuo je, kaže, da je zakon neumoljiv – radio 25 ili 50, a nemati 65 godina starosti umanjenje penzija sledi. On je upravo napunio 60 godina. Na pitanje da liIzvorni link