Skip to main content

Pepeo i šljaka nisu radioaktivni


Pepeo i šljaka nisu radioaktivni

Interes EPS-a je da proda pepeo jer im je on finansijski teret, a potrebe firmi koje ga koriste kao sirovinu idu i do dva miliona tona godišnje

Da bi se rešio decenijski problem „Elektroprivrede Srbije” (EPS) sa plasmanom postojećeg pepela sa deponija i novog pepela, šljake i gipsa u termoelektranama, pokrenut je javni dijalog EPS-a i korisnika ovih sekundarnih sirovina. Na drugoj međunarodnoj stručnoj konferenciji „Pepeo, šljaka, gips – sirovine za cirkularnu ekonomiju”, koju je organizovao portal „Energija Balkana”, ocenjeno je da ovi nusproizvodi u termoelektranama EPS-a koje sagorevaju ugalj mogu daIzvorni link