Skip to main content

Padaju rate, NBS ograničila kamate na stambene kredite


Kamate im narednih 15 meseci neće rasti, a mnogima će obaveza biti i i manja.

Narodna banka Srbije je na vanrednoj sednici Izvršnog odbora donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite građana. Ograničena je kamatna stopa za dužnike, u slučaju prvog stamebnog zajma, sa promenljivom kamatnom stopom. Uslov je i da ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra. Ovim dužnicima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa za period od narednih 15 meseci, a počevši od oktobarske rate. Banka neće imati pravo da odIzvorni link