Skip to main content

Ovo nije kantri album. – Naslovi.net


Ovo nije kantri album.

Ovo je Beyonce album.

Kada u filmu “Blues Brothers” Elwood pita konobaricu kakvu muziku imaju u baru, ona mu veselo uzvraća: “Oh, obe vrste! Kantri i vestern!” U slučaju novog, osmog po redu solo albuma Beyonce, svaka žanrovska klasifikacija je dobrano komplikovanija i zahteva forenzičku preciznost – iako je konceptualno začet u istom geografskom pojasu kao i gorepomenuti film iz 1980. Ovo izdanje ima ukupno 27 pesama, obradu Beatlesa, reference na Beach Boyse i Nancy Sinatru, operetu,Izvorni link